شعر

کرونای شوم

خواب می دیدم خواب فروردین بی حوصلگی خواب سرخی شقایق رفته از آردی بهشت خرم آباد خواب کوچ گله های بی رمق ،خسته ایستاده در گذار مه الود دره در میان اشک چوپان خواب اندوه سالیان رفته از دست از پس دیوارهای کاهگل و نمناک و صدای دلنواز جویباران دور …

ادامه مطالب ...

شاخ شکسته در اندوه شهادت سردار سلیمانی

  شاخ شکسته دراندوه شهادت سردار سلیمانی به رستم که خواهد برد این خبر که افتاده بر خاک و خون شیر نر که را زهره آگه کند زال زر که تهمینه دارد به دامان شرر نیارد کسی بشنوداین سخن که بشکسته شاخی ز باغ وطن سیاوش دوباره به خون درتپید …

ادامه مطالب ...

ماجرای شعر مشهور ” با آل علی هر که در افتاد ور افتاد ”

ماجرای شعر مشهور ” با آل علی هر که در افتاد ور افتاد ” چیست و این اثر از کیست؟ این شعر را سید اشرف الدین حسینی ( مدیر نشریه نسیم شمال) خطاب به نیکلای اول تزار روسیه سروده است؛ بعد از اینکه نیکلای فرمان داد که حرم مطهر رضوی …

ادامه مطالب ...

شعر سیل شاعر دکتر محمد ابراهیم خشنود

ریزم اشکی چوسیل ،زبس یار و نِگار می رود کاروان رَوَد و محمل یارمی رود سیلی ست که نَهیبش خانه کُندخراب شلاق خشم چوزندداراوندار می رود رسمی کهن بُوَد رفتن به کوه و دَشت افسوس که دشت؛ چه دیوانه وار می رود رعنادخترکی عاشق به بوی ارغوان وصلی ندیدورنگش زرخسارمی …

ادامه مطالب ...