خانه / نوار خانه

نوار خانه

شادروان حجت الاسلام حاج شیخ روح الله استغفاری سراینده دیوان واصل

photo_2017-12-27_17-37-11

  صدای شیخ روح اله استغفاری که با حس وطن پرستی و دین خواهی سروده ای را برعلیه خودباختگی فرهنگی در برابر فرهنگ بیگانگان حدود نیم قرن پیش در خرم آباد با طنزی انتقادی و ترکیب لغات فارسی و لری بیادگار نهاده که برای نخستین بار پخش می گردد.

ادامه مطالب ...

برنامه شهرعاشقی – آیت الله میرزاصالح لرستانی

Radio-sfx-1-1030x486

برنامه شهرعاشقی از رادیو خرم آباد قسمت ۱۱ : کتاب علمای در روشنای تاریخ موضوع زندگی نامه آیت الله میرزاصالح لرستانی به روایت سیدمحمد سیف زاده تهیه کننده : شهرزاد مظفری    

ادامه مطالب ...

برنامه شهرعاشقی – آیت الله حاج سیدیدالله صدری

1200

برنامه شهرعاشقی از رادیو خرم آباد قسمت ۱۰ : کتاب علمای در روشنای تاریخ موضوع زندگی نامه آیت الله حاج سیدیدالله صدری به روایت سیدمحمد سیف زاده تهیه کننده : شهرزاد مظفری  

ادامه مطالب ...

برنامه شهرعاشقی – آیت الله حاج سیدحیدرطاهری

100

برنامه شهرعاشقی از رادیو خرم آباد قسمت ۹: کتاب علمای در روشنای تاریخ موضوع زندگی نامه آیت الله حاج سیدحیدرطاهری به روایت سیدمحمد سیف زاده تهیه کننده : شهرزاد مظفری    

ادامه مطالب ...

برنامه شهرعاشقی – آیت اله شیخ فرج الله موموندی کاظمی

N81545315-6342635

برنامه شهرعاشقی از رادیو خرم آباد قسمت چهارم: کتاب علمای در روشنای تاریخ موضوع زندگی نامه آیت اله شیخ فرج الله موموندی کاظمی به روایت سیدمحمد سیف زاده تهیه کننده : شهرزاد مظفری    

ادامه مطالب ...