خانه / نوار خانه

نوار خانه

سرقت بخش های ازمستندگذری برموسیقی لرستان توسط شبکه بی بی سی

درزمانی که کمترکسی جرات نام بردن ازموسیقی راداشت باهمت جمعی ازیاران همدل بزرگان موسیقی لرستان راگردهم آورده تامستندی بانام گذری برموسیقی لرستان بسازم نویسنده وکارگردان سیدمحمدسیف زاده فیلمبردارمحمدباجلان صدابردارفرزادعلی محمدی گوینده فاطمه گودرزیان اسدپخش شدفیلم بعدمدت هادیگرپخش نگشت تااینکه در یازدهم شهریورماه امسال درکمال تعجب یکی ازمولفان کشوردرتهران زنگ زدگفت …

ادامه مطالب ...

بخش دوم مرثیه سرایان لرستان

درکربلا سلطان دین شاعرجوادمنصوری نوحه خوان حاج حبیب نیکنام سال ۱۳۵۴۰۱۳۵۵ مرحوم حاج شاهرخی مداح حاج محمد جعفر سلطانی خواهرزینب سراینده مرثیه حاج شیخ جعفرصابرخرم آبادی نوحه خوان حاج حبیب نیکنام دهه ۴۰خورشیدی اکبرشبیه مصطفی مرثیه سرا سراینده مرحوم میرزامحمدباقرسامانی نوحه خوان حاج حبیب نیکنام دهه پنجاه خورشیدی تندمران ساربان …

ادامه مطالب ...

بخش اول مرثیه سرایان لرستان

ای اصغرگلگون کفن یکی ازماندگارترین آثارحاج حبیب نیکنام باشعرجاودانه شیخ جعفرصابرخرم آبادی که درمحله زیدابن علی ع زندگی میکردودردوران پهلوی دوم چشم ازدنیافروبست ومدفون درآرامستان خضراست روحش قرین رحمت واسع الهی باد   نوحه لیلاتماشا کن باصدای حاج حبیب نیکنام شاعرصامت بروجردی   دست خط شیخ جعفرصابرخرم آبادی مه معروفترین …

ادامه مطالب ...

صدای ماندگار روضه خوان های قدیمی شهرخرم آباد

صدای ماندگارروضه خوان های قدیمی شهرخرم آبادحجت الاسلام حاج سیدحسین طاهری. حاج حسین جهانبخش. حجت الاسلام شیخ بیان بروحردی علاوه براینهاشیخ احمدمریدی، حاج آقاجهانگیری، حجت الاسلام ضییایی، ضیاالذاکرین، سیدصادق خرسان، شیخ احمدخطیب وبسیاری چهره های دیگرازشهرهای اطراف به خرم آبادآمده وذاکروروضه خوان شهرها وخطه لرستان میشدند حجت الاسلام صابرخراسانی، حجت …

ادامه مطالب ...

روضه حضرت زینب درباره مصیبت کربلا حاج شیخ مداح قدسی

روضه حضرت زینب درباره مصیبت کربلا صدای ماندگاروشنیدنی مرحوم شادروان حاج شیخ مداح قدسی ذاکروروضه خوان قدیمی وبرجسته دوره قاجاروپهلوی که همراه بابرادرش مرحوم شیخ علی محمدنوحه خوان وروضه خوان وسخنور قدیمی اهل محله پشت بازاربودندومنبرش طرفداران بی شماری داشت. آرشیودانشنامه لرستان  

ادامه مطالب ...

نخستین سرود لری درباره استعمار آمریکا ساخته استادعلی اکبرشکارچی

نخستین سرودلری درباره استعمارآمریکا ساخته استادعلی اکبرشکارچی وهمراه باسرنای مرواریداقیانوس زنده یادشامیرزا مرادی ودهل هبت اله صادقی باصدای هنرمندان نام آور علی اکبرشکارچی وایرج رحمانپور وهمراهی همسرایان سال ۱۳۵۹ خورشیدی

ادامه مطالب ...

نوحه روله ی لای باصدای مرحوم استادلرنژاد

نوحه روله ی لای باصدای مرحوم استادلرنژاداوایل دهه پنجاه خورشیدی ابتدامرحوم حشمت لرنزاددرکرمانشاه خواندبعدمرحوم محمدرایگان درلرستان وباتغییراتی آقای لطف اله مهرانژاددرلرستان ودردوران دفاع مقدس حاج علیرضاقهرمانی اجراکرد

ادامه مطالب ...

تاریخچه تعزیه وسوگواری امام حسین ع درلرستان

قسمت اول تاریخچه تعزیه وسوگواری امام حسین ع در لرستان   قسمت ۲ قسمت ۳ قسمت ۴ قسمت ۵ قسمت ۶ قسمت ۷ قسمت ۸ قسمت۹ قسمت۱۰ قسمت۱۱ قسمت۱۲ تهیه کننده خانم منوچهرآبادی پخش ایام محرم ۱۴۰۰ خورشیدی

ادامه مطالب ...