خانه / نوار خانه

نوار خانه

برنامه شهرعاشقی – آیت الله میرزاصالح لرستانی

Radio-sfx-1-1030x486

برنامه شهرعاشقی از رادیو خرم آباد قسمت ۱۱ : کتاب علمای در روشنای تاریخ موضوع زندگی نامه آیت الله میرزاصالح لرستانی به روایت سیدمحمد سیف زاده تهیه کننده : شهرزاد مظفری    

ادامه مطالب ...

برنامه شهرعاشقی – آیت الله حاج سیدیدالله صدری

1200

برنامه شهرعاشقی از رادیو خرم آباد قسمت ۱۰ : کتاب علمای در روشنای تاریخ موضوع زندگی نامه آیت الله حاج سیدیدالله صدری به روایت سیدمحمد سیف زاده تهیه کننده : شهرزاد مظفری  

ادامه مطالب ...

برنامه شهرعاشقی – آیت اله شیخ فرج الله موموندی کاظمی

N81545315-6342635

برنامه شهرعاشقی از رادیو خرم آباد قسمت چهارم: کتاب علمای در روشنای تاریخ موضوع زندگی نامه آیت اله شیخ فرج الله موموندی کاظمی به روایت سیدمحمد سیف زاده تهیه کننده : شهرزاد مظفری    

ادامه مطالب ...

معرفی و زندگی نامه اجمالی سادات جزایری – شهر عاشقی

741

📻برنامه شهرعاشقی از رادیو خرم آباد 🔹قسمت هفت: کتاب علمای در روشنای تاریخ 🎙موضوع: معرفی و زندگی نامه علماربانی علامه سیدنعمت الله ،میرسیدعلی جزایری وآیت الله سیدمحمدجزایری وآیت الله حاج سید ابوتراب و آیت الله حاج سیدعیسی جزایری به روایت سیدمحمد سیف زاده 🔸تهیه کننده : شهرزاد مظفری    

ادامه مطالب ...

برنامه شهرعاشقی آیت الله حاج شیخ مهدی قاضی

10020

برنامه شهرعاشقی از رادیو خرم آباد قسمت پنج و شش: کتاب علمای در روشنای تاریخ موضوع:  زندگی نامه آیت الله حاج شیخ مهدی قاضی به روایت سیدمحمد سیف زاده تهیه کننده : شهرزاد مظفری   بخش اول  زندگی نامه آیت الله حاج شیخ مهدی قاضی بخش دوم زندگی نامه آیت الله حاج …

ادامه مطالب ...

برنامه رادیویی شهر عاشقی زندگی نامه آیت الله حاج شیخ روح الله کمالوند

6751

برنامه شهرعاشقی از رادیو خرم آباد قسمت دوم: کتاب علمای در روشنای تاریخ موضوع زندگی نامه آیت الله حاج شیخ روح الله کمالوند به روایت سیدمحمد سیف زاده تهیه کننده : شهرزاد مظفری    

ادامه مطالب ...