خانه / Tag Archives: موسیقی لری دانشنامه لرستان موسیقی سرنای لری

Tag Archives: موسیقی لری دانشنامه لرستان موسیقی سرنای لری

موسیقی سرنای لری درمقام سنگین سماع توسط استادشامیرزا

نواختن سرنای لری درمقام سنگین سماع توسط استادشامیرزا مرادی مشهوربه مرواریداقیانوس که سرنای بامقام های لری را برای نخستین بارثبت جهانی ساخت آوازلری سیت بیارم باصدای ابراهیم خاکسارسبزعلی درویشی مومنعلی جوزی پوربانواختن سرناهمراه است منبع فیلم مستندگذری برموسیقی لرستان کارگردان سیدمحمدسیف زاده دهه شصت خورشیدی

ادامه مطالب ...