خانه / Tag Archives: قانون اساسی

Tag Archives: قانون اساسی

اسناد تاریخی

    بسم الله الرحمن الرحیم سند تاریخی و پیشینۀ وقف نامه گرمابه حکیم باشی شرعیت دستور (مورد قبول شرع) بر تسطیر(نوشتن) این اسطور (نوشته ها) شریفه سعادت (سعادت بالا) گنجوران (گنج ها و خواشته های اندوخته شده) امت و موفق به توفیقات حضرت سبحانی و مشمول عواطف جناب ربانی …

ادامه مطالب ...