خانه / فیلم خانه / مستند بیم و امید

مستند بیم و امید

مستند بیم و امید

مستند بیم و امید از برنامه های تامینی سیمای مرکز لرستان است. با نگاهی به کشورهای جهان اسلام، به ویژه در غرب آسیا درمی یابیم که انقلاب اسلامی ایران چه تأثیرات شگرفی برجای گذاشته است. آنچه باعث محبوبیت و مقبولیت ارزش های این انقلاب در میان مردم منطقه و جهان شده، …

ادامه مطالب ...