خانه / نوار خانه

نوار خانه

نخستین سرود لری درباره استعمار آمریکا ساخته استادعلی اکبرشکارچی

نخستین سرودلری درباره استعمارآمریکا ساخته استادعلی اکبرشکارچی وهمراه باسرنای مرواریداقیانوس زنده یادشامیرزا مرادی ودهل هبت اله صادقی باصدای هنرمندان نام آور علی اکبرشکارچی وایرج رحمانپور وهمراهی همسرایان سال ۱۳۵۹ خورشیدی

ادامه مطالب ...

نوحه روله ی لای باصدای مرحوم استادلرنژاد

نوحه روله ی لای باصدای مرحوم استادلرنژاداوایل دهه پنجاه خورشیدی ابتدامرحوم حشمت لرنزاددرکرمانشاه خواندبعدمرحوم محمدرایگان درلرستان وباتغییراتی آقای لطف اله مهرانژاددرلرستان ودردوران دفاع مقدس حاج علیرضاقهرمانی اجراکرد

ادامه مطالب ...

تاریخچه تعزیه وسوگواری امام حسین ع درلرستان

قسمت اول تاریخچه تعزیه وسوگواری امام حسین ع در لرستان   قسمت ۲ قسمت ۳ قسمت ۴ قسمت ۵ قسمت ۶ قسمت ۷ قسمت ۸ قسمت۹ قسمت۱۰ قسمت۱۱ قسمت۱۲ تهیه کننده خانم منوچهرآبادی پخش ایام محرم ۱۴۰۰ خورشیدی

ادامه مطالب ...

گفتگوامام قلی امامی نوازنده تمیره باشادروان استادحمیدایزدپناه

گفتگوامام قلی امامی نوازنده  تمیره با شادروان استادحمید ایزدپناه در اواسط دهه پنجاه خورشیدی همراه با نواختن مقام های کهن لرستان و کلام یاری پس از شناخت استادحمید ایزدپناه نسبت به اجرای خاص مرحوم استاد امام قلی امامی عزیزی و معرفی ایشان به اهل هنر کشور و اجرای تالار رودکی …

ادامه مطالب ...

شادروان حجت الاسلام حاج شیخ روح الله استغفاری سراینده دیوان واصل

  صدای شیخ روح اله استغفاری که با حس وطن پرستی و دین خواهی سروده ای را برعلیه خودباختگی فرهنگی در برابر فرهنگ بیگانگان حدود نیم قرن پیش در خرم آباد با طنزی انتقادی و ترکیب لغات فارسی و لری بیادگار نهاده که برای نخستین بار پخش می گردد.

ادامه مطالب ...