خانه / Tag Archives: پل صفوی

Tag Archives: پل صفوی

لرستان در گذر زمان

rty

پل صفوی در دوران پهلوی هنگام ورود قشون نظامی به شهر خرم آباد{ باغ های دوره قاجار و بناها به طور کلی تخریب شده، چادر های نظامی در محله پارک شهر امروزی { باغ شهنوازی} دیده می شود}

ادامه مطالب ...