خانه / Tag Archives: حمید ایزدپناه

Tag Archives: حمید ایزدپناه

خاطراتی از کشف آثار تاریخی لرستان از زبان شادروان حمید ایزدپناه(قسمت اول)

آثار سرخ‌دُم دهکده “سرخ‌دم” در ۲۴ کیلومتری خاور کوهدشت و در دامنه کوهی به همین نام که دنباله آن به سمت مشرق کشیده و گاهی به نام “دوشه” نیز گفته می‌شود، واقع شده است. کلمه سرخ‌دم برای باستان‌شناسان جهان نامی آشناست و اشیای به دست آمده از سرخ‌دم زینت‌بخش موزه‌های …

ادامه مطالب ...

زبانزدهای لری

آیم باید چراغی وا نوها داشتوه نه دوزخی آدم باید چراغ در جلو داشته باشد نه دوزخی. یعنی: برای آخرت باید کار خیری بکند نه کاری که جزایش دوزخ باشد. آیمی که بختش بیاره بُزش میزا دو بی میاره آدمی که بختش بیدار است، بزش می‌زاید دو بزغاله می‌آورد. یعنی: …

ادامه مطالب ...