علما

جلسه درباره موقوفه های لرستان اوایل دهه پنجاه خورشیدی

11002

  ۱-شیخ علی رحمتی٢-سیدمحمدرضارحیم زاده (موسوی)امام جماعت مسجدالرسول پشته حسین آباد٣-شیخ محمدمهدی روشن۴-شیخ حمیدعیدی۵-مرحوم ایزدپناه۶-شیخ عابدین صدیق٧-ازچپ نفراول شیخ باقرفرج الهی درجلسه اوقاف آنزمان آقای مرحوم حمیدایزدپناه کفیل اوقاف خرم آباد بوده اند جلسه درباره موقوفه های لرستان است    

ادامه مطالب ...

سفرشهید دکتربهشتی به خرم آباد

02203

سفرشهیددکتربهشتی به خرم آباداعضای حزب جمهوری اسلامی در خرم آبادحجت الاسلام والمسلمین حاج سید مجتبی خرم آبادی  سیدفریدقاسمی ودیگرجوانان خرم آبادی درسال ۱۳۵۹ خورشیدی دردفترحزب جمهوری اسلامی منزل حاج پرویزجایدری در چهارراه بانک حضوردارند

ادامه مطالب ...

روحانیون خرم آبادی

022

روحانیون صف اول که بصورت نشسته در عکس دیده می شوند حجت الاسلام والمسلمین حاج سیدشکرالله طاهری ، آیت الله سیدمحمدنقی شاهرخی خرم آبادی ، صف دوم حجج اسلام حاج سیدمحمدحسن طاهری ، حاج سیدمصطفی موسوی، دکترحاج شیخ حمیدعیدی ، حاج سیدموسی طاهری، حاج سیدنورالدین رحیمی دوران پهلوی دوم شهرخرم …

ادامه مطالب ...

دیدار علما با آیت الله شهیدسیداسدالله مدنی

20000

حجت الاسلام والمسلمین شهیدسیدفخرالدین رحیمی ، آیت الله حاج سیدعیسی جزایری ، حجت الاسلام والمسلمین حاج سیدمحمدصالح طاهری ، آیت الله حاج شیخ حسین نیازی اواسط دهه پنجاه خورشیدی زمانی که آیت الله شهیدسیداسدالله مدنی از خرم آباد به گنبدکاووس تبعید شده بود.      

ادامه مطالب ...

آیت الله شیخ روح اله کمالوندخرم آبادی

8877

    از راست مرحوم آیت الله کمالوند،علی آذری ، طاهر فراش زاده ، حاج قانع ارسالی از آقای محمد مرادیان آیت الله شیخ روح اله کمالوندخرم آبادی موسس مدرسه علمیه کمالیه خرم آباد در شانزدهم اردیبهشت ماه سال۱۳۴۳خورشیدی پس ازسالها تلاشهای فرهنگی ، مذهبی و سیاسی در تهران درگذشت …

ادامه مطالب ...

مرحوم حاج شیخ احمد کافی در کنار شهید آیت الله سید اسدالله مدنی

10000

🔹نشسته ازچپ ١-حاج عبدالرحمن قاضی ٢-شهید آیت الله سیداسدالله مدنی ٣-مرحوم حجت الاسلام حاج سید حسین طاهری۴-مرحوم حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمدکاظم (عماد الدین )جزائری۵-حجت الاسلام والمسلمین شیخ احمدکافی واعظ شهیر ۶-مرحوم دری ازسادات بروجردی مقیم خرم آباد داماد مرحوم حجت الاسلام والمسلمین حاج سیدفرج الله شاهرخی ٧-آیت الله شهیدحاج سیدنورالدین …

ادامه مطالب ...