خانه / افسانه های لرستان

افسانه های لرستان

کموتر چوبی(کبوتر چوبی)

birdwoo555d3-iranfeat

یک زنی بود که بچه به او پا نمی‌گرفت تا خدا دو پسر به او داد. این دو پسر بزرگ شدند. تا مدتی او به حمام نمی‌رفت تا یک روز به دنبال خواهرش فرستاد و گفت: «خواهر پیش بچه‌ها بمان تا من به حمام بروم». خواهر گفت: «فقط همین؟ به …

ادامه مطالب ...