خانه / اخبار / سلامی دوباره به سنگ سلام گاه

سلامی دوباره به سنگ سلام گاه

درآمدی برسنگ پیداشده سلام گاه باسلام تاآنجاکه بنده درجریان هستم چندسال قبل این سنگ مفقودشد بعدمدتی گفتنددوباره پیداشده ولی شهرداری آنرابه میراث تحویل نداد. مدتی به شکل نامناسبی بازنزدیک جای قبلی وکمی ترک خورده نصب گشت. تایک روزآقای جوادمعنوی که سالهاپیش مستندی اززندگی پدرایشان رادربرنامه کهنسالان ضبط کردم و فرزنداستادحجارابوالقاسم شیرازی است بامن تماس گرفت وفرمودشنیدم دوباره سنگ سلام گاه رابرده اندپرس وجوکنید. درایام عیدبه فاتحه اهل قبوررفتم. پیرمردی که قبرکن قدیمی است رادیدم. ازاوپرسیدم خبرازسنگ داریدگفت یکباربردند، دوباره برگشت آیه خداروی آنست خیال کردندسکه ای یاگنجی درآن نهفته، این بارهم بردندگفتم کجا گفت خدامیداند بطرف تق وتوق رفتند. گذشت تادوماه قبل دیدم پله های سلام گاه دست خورده بطرف تق وتوق وسنگ تراش هارفتم آقای استادحسن درافشان رادیدم گفت درهمین حدودیکبارآنرادیده ام برعکس داخل گودال هرچه گشتم گودالی باسنگ پیدانشد

 

بعدمدتی به طرف مدیرسازمان آرامستان هارفته. گفتندسنگی درگودال بالای مسجدگلزارشهدابوده رفتیم دیدم ساخت وسازی باشناژ آنجاقرارداردویک مترفاصله باگودال مدیرکل جدید میراث فرهنگی دکترحسن پور رادرجریان قراردادم مدیریت جدیددکترحسن پورآمدوچندعکس انداخت روزچهارشنبه تماس گرفتم گفتندوسایلی برای کندن گودال می ایدشماره ای دادندتماس گرفتم گفت امروزلوله کدام خیابان شکسته فردامیام فرداپنجشنبه زنگ زدگفت خضروگلزارشلوغ است فرداساعت یازده صبح رفتم مسوول سازمان آرامستان وچندنفرازپرسنل آمدندآرام ارام خاک ونخاله راکنارزدندبعدازچندمترسنگ نمایان شدهرکس حرفی میزدگفتم سنگ راگوشه ای قرارداده تازنگ به میراث بزنم جمعه بودگرم همه رفتندوبالای آن بخش آیاتی ازقران قرارداردبخش دوم زیارت مشهوراهل قبوروبخش سوم صلوات های مکرر وپایان آن واقف ابوالقاسم شیرازی دوبسم الله ازچندبسم الله آسیب دیده بود. سه وجه دریک سنگ کامل یکپارچه اجراشده است که احتمال میرودازبافت خودصخره ورودی گورستان است تامن سرگرم عکاسی وفیلمبرداری بودم برادران یگان حفاطت آمدندسنگ راتحویل دادم ورفتندمن هم به خانه برگشتم وخرسندکه حداقل یکی ازهزاران اثرتاراج شده پیداشد

. بازخوانی کتیبه سنگی سلام گاه خرم آباد مشهوربه سنگ سه وجهی خرم آبادقدیم، اثرماندگاراستادابوالقاسم شیرازی بدین شرح است:واقف این کتیبه آقای سیدحسن ابن سیدستار ابن ابوحمزه بوده و خوشنویس آن تقی ابن میرزاحیدراست. شادروان سیدحسن فرزندسیدستار ازسادات مهاجریزدمعروف به سادات الفیده یاجلال الحسینی که بامرحوم معمارحاج ابوالقاسم شیرازی مراوده داشته وحجاری مهمانخانه سعادت یاپارس روبروی فلک افلاک توسط استادابوالقاسم شیرازی دردوران رضاخان ایحاد گشت خاندان جلال الحسینی یاالفیده ازسادات یزدکه ابتدابه عراق و سپس راهی کرمانشاه شده وسیدستاراوایل حکومت پهلوی به خرم آبادآمدومهمانخانه ای روبروی فلک افلاک بنانمود. شادروان سیدحسن جلال الحسینی، بعدازانقلاب مهمان خانه را بنام مهمانخانه مدرس تغییرنام داد و سندمالکیت زمین خودرا جنب پل صفوی به منظور ایجادپارک به شهرداری اهداکرد. سپس درسانحه سقوط هواپیما به دیارباقی شتافت. استادابوالقاسم شیرازی بانی این کتیبه وستون های مسجدتوسلی واغلب ورودی ادارات قدیم، آرامگاه سربازگمنام وبرخی بناهای مشهور می باشد بازخوانی متن کتیبه سلام گاه

سیدمحمدسیف زاده. دانشنامه لرستان

تابستان ۱۴۰۱

این مطلب هم بخون

نخستین تبلیغ سینمای لرستان

نخستین تبلیغ سینمای لرستان معرفی مکان اقامتی وپذیرایی هتل کارون درشهرخرم آباد بامدیریت اخوان قاسمی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *