خانه / خانه اسناد / اسناد تاریخی

اسناد تاریخی

swscan00054
در این سند به نام نصراله میرزا صاحب اختیار و مستوفی لرستان در عهد قاجار اشاره شده است و حقوق دیوانی و وظایفشان مشخص شده است(۱۲۴۴ قمری)
1
سوگند نامه بزرگان شهر خرم آباد در راه توسعه این شهر(دوران پهلوی)

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

سند تاریخی و پیشینۀ وقف نامه گرمابه حکیم باشی

شرعیت دستور (مورد قبول شرع) بر تسطیر(نوشتن) این اسطور (نوشته ها) شریفه سعادت (سعادت بالا) گنجوران (گنج ها و خواشته های اندوخته شده) امت و موفق به توفیقات حضرت سبحانی و مشمول عواطف جناب ربانی (خدای بزرگ) گردید نواب مستطاب گردون (طیاب جهان) قباب* اعلی آفتاب (جایگاه رفیع) آسمان امارت (حکومت) و امامت و یکتا در صداقت سلطنت و حشمت صاحب اختیار سر حدات عراقین عرب و عجم (مرز و حدود کشور عراق فعلی تا مرز اراک فعلی حیطه حکومتی اوست) شاهزاده محمد حسین میرزا خلداله** ملکه و اماراته و دولته  وقف مطلق (اصطلاح فقهی یعنی وقفی که حدود ندارد) وقف و مفید (بدون قید) نمود و حبس مؤید (نگه داری ابدی) نمود اعیان مفصله ذیل را ذخیره یوم لاینفع مال و لابنون (روزی که نه مال و نه فرزند بدرد نمی خورد. تمام ششدانگ.

حد

فلکی مرتبت (رتبه آسمانی) مجاوره رفعت جنت و رضوان مکان فردوس آشتیان حواری و غلامان توامان (حوری و غلامان بهشتی همزمان درخدمت اوست) (علی جناب یکتا در دریای خیروی مستغرق بهار رحمت رحیم لم یزلی محشور با ارواح مقدمه مطهره ائمه اطهار و سایر مقربان درگاه جناب یزدانی حضرت ختمی مأبی صلوات اله علیهم اجمعین شاهزاده سعادت قرین مرحوم میرود مغفور محمدعلی میرزا نواده که مضجعه (محل ورود) و طیب (پاک) رمسه (جسد) و قدس سره (باطن پاکیزه) و مفوض فرمود (واگذار کرد) تولیت اعیان مزبوره را به عالی جناب مقدس القاب حقایق و معارف اکتساب عوارض (خوبی ها) و دقایق (یزه ها) ایاب عمده الفضلای العظام و نخبه الفقها اخفحام (بزرگ) اعنی (یعنی) جناب مجتهدا لاعصر و الزمان آخوند ملانورعلی سلمه اله و بعده باولاد ذکور و صرف منافع محصوله اعیان موقوفه و بدین قسم است که مبلغ پنجاه تومان آن به صیغه حق التولیه (متولی) جناب متولی المعظم الیه (ملانورعلی) بوده و باقی را به مقتضای مصلحت صرف تعزیه او مبلغ یکهزار ریال پیدا می شوید.

محل مهر و امضاء شاهزاده محمدحسین میرزا          حرره تحریر با سعادت (نوشته شد)

قدسمعت القرار بماد من واقف المسطوره دام دوسته و بدالته و عنداقل

(گوش دادم از به اقرار او واقف دولتش دائمی و پرجلال و هیبت باد)

کوچک شما

* قباب جمع قبه ها

** خلدا دائمی کند

29
رونوشت سندموقوفه گرمابه حکیم باشی متعلق به شاهزاده محمد حسین میرزا در خرم آبادمربوط به عهد قاجار که در دوران پهلوی به ثبت دادگستری شهر قم رسیده است
155
مهر حزب اعتدال لرستان سال ۱۳۲۲ خورشیدی
swscan00051
حکم حکومتی قاجاریه در خصوص احکام احتشام الدوله نسبت به مزرعه اسبستان خرم آباد به مبلغ چهل تومان نقد و چهل و دو خروار جنس مستمری دیوانی و مبلغ شصت تومان برقراری به جهت واگذاری به عمده العلما و زبد هالفضلا آقا سیدحسن سلمه اله در سال ۱۲۷۰ هجری قمری
90
دعوت به شرکت درقانون اساسی ایران توسط روحانیت خرم آباد ۱۳۵۹ خورشیدی
44
نامه شهردار وقت خرم آباد آقای سرکشیک به آقای مظفری
111225
وصیت آیت الله حاج سید ابوتراب جزایری خرم آبادی که در آن مرحوم آیت الله سید جعفر جزایری وآیت الله کمالوند را وصی خود قرار داده است
998778
بروشورتئاتر

این مطلب هم بخون

پروانه سالن نمایش سینما رنگین کمان خرم آباد

پروانه سالن نمایش سینما رنگین کمان خرم آباد به نام آقایان ایرج جوادی فرزند صادق …

یک دیدگاه

  1. سلام
    در متن وقفنامه گرمابه باشی، ملا نورعلی مازندرانی چند بار ملا نودعلی ذکر شده
    لطفا اصلاح بفرمایید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *