خانه / Tag Archives: فلک الافلاک

Tag Archives: فلک الافلاک

حصارشرقی فلک الافلاک دوران پهلوی کوی علی آبادوبخشی ازشمشیرآباد

حصارشرقی فلک الافلاک دوران پهلوی کوی علی آبادوبخشی ازشمشیرآباددرعکس دیده میشودعکس سیدیدالله ستوده نویسنده ومحقق پایگاه فرهنگی هنری دانشنامه لرستان https://t.me/daneshnamelorestan

ادامه مطالب ...