خانه / Tag Archives: ادبیات محلی

Tag Archives: ادبیات محلی

زبانزدهای لری

آیم باید چراغی وا نوها داشتوه نه دوزخی آدم باید چراغ در جلو داشته باشد نه دوزخی. یعنی: برای آخرت باید کار خیری بکند نه کاری که جزایش دوزخ باشد. آیمی که بختش بیاره بُزش میزا دو بی میاره آدمی که بختش بیدار است، بزش می‌زاید دو بزغاله می‌آورد. یعنی: …

ادامه مطالب ...