خانه / Tag Archives: ادبیات محلی

Tag Archives: ادبیات محلی

زبانزدهای لری

d28c60d9fc003fc5b1a0a39ba04bec58

آیم باید چراغی وا نوها داشتوه نه دوزخی آدم باید چراغ در جلو داشته باشد نه دوزخی. یعنی: برای آخرت باید کار خیری بکند نه کاری که جزایش دوزخ باشد. آیمی که بختش بیاره بُزش میزا دو بی میاره آدمی که بختش بیدار است، بزش می‌زاید دو بزغاله می‌آورد. یعنی: …

ادامه مطالب ...