خانه / نوار خانه / موسیقی

موسیقی

سرقت بخش های ازمستندگذری برموسیقی لرستان توسط شبکه بی بی سی

درزمانی که کمترکسی جرات نام بردن ازموسیقی راداشت باهمت جمعی ازیاران همدل بزرگان موسیقی لرستان راگردهم آورده تامستندی بانام گذری برموسیقی لرستان بسازم نویسنده وکارگردان سیدمحمدسیف زاده فیلمبردارمحمدباجلان صدابردارفرزادعلی محمدی گوینده فاطمه گودرزیان اسدپخش شدفیلم بعدمدت هادیگرپخش نگشت تااینکه در یازدهم شهریورماه امسال درکمال تعجب یکی ازمولفان کشوردرتهران زنگ زدگفت …

ادامه مطالب ...

گفتگوامام قلی امامی نوازنده تمیره باشادروان استادحمیدایزدپناه

گفتگوامام قلی امامی نوازنده  تمیره با شادروان استادحمید ایزدپناه در اواسط دهه پنجاه خورشیدی همراه با نواختن مقام های کهن لرستان و کلام یاری پس از شناخت استادحمید ایزدپناه نسبت به اجرای خاص مرحوم استاد امام قلی امامی عزیزی و معرفی ایشان به اهل هنر کشور و اجرای تالار رودکی …

ادامه مطالب ...