خانه / اخبار / تقدیر وزیرپیشین فرهنگ و ارشاداسلامی ایران از سه شخصیت فرهنگی هنری لرستان

تقدیر وزیرپیشین فرهنگ و ارشاداسلامی ایران از سه شخصیت فرهنگی هنری لرستان

لوح تقدیروهدیه وزیرپیشین فرهنگ وارشاداسلامی ایران امروزطی مراسمی توسط مدیرکل فرهنگ وارشاداسلامی به سه شخصیت فرهنگی هنری لرستان که درشناخت ومعرفی تاریخ وفرهنگ وهنرلرستان وارتقا آن نقش اساسی داشتنداهدا گشت. دکترحسین مهردادمولف ومحقق دانشگاه استادصادق سیف استادخوشنویسی وموسیقیدان وسیدمحمدسیف زاده کارگردان سینما وتلویزیون ومولف کتاب های تاریخی به پاس دهه هاتلاش وپشتکاردرشناخت ومعرفی صادقانه فرهنگ وهنروتاریخ این سرزمین کهن ازاین زمره می باشند.

استادصادق سیف، سیدمحمدسیف زاده ، رضانیازی، فریدرحمتی، فتایی مدیرکل فرهنگ وارشاداسلامی لرستان

درآیین تجلیل ابتدامدیرکل ارشاداسلامی به بیان نقش هنرمندان ومولفان درارتقا فرهنگ کشوروجایگاه آنان تاکیدنمود.سپس دکترحسین مهردادبه اهمیت فرهنگ دررشدوبالندگی جامعه ورفع معضلات جامعه سخنانی رابیان نمودآنگاه سیدمحمدسیف زاده سینماگرومولف لرستانی به ماندگاری آثارفرهنگی وهنری درآیینه تاریخ کشورواین سرزمین وانجام تحقیقات لرستان شناسان وخرم آبادپژوهان درقالب فیلم وکتاب درنیم قرن گذشته وبنیان لرستان پژوهی توسط استادشادروانان حمیدایزدپناه وایرج کاظمی وماندگاری و نقش دکترحمیدعیدی  به عنوان مشوقان اصلی خودیادنمودوخاطره آموزگارشهیداسکندرنیازی وحضوراستاد رحیم سپهوند ودکترحسین مهرداد درکلاس های پرشورآنزمان رایادآوری نمود.سپس باحضورمدیرکل ودست اندرکاران ارشاداسلامی درمنزل استادمحمدصادق سیف ازیک عمرخدمات صادقانه این خوشنویس برجسته کشورتجلیل به عمل آمداستادسیف خواستارچاپ آلبوم خوشنویسی نیم قرن گذشته خودشدکه جناب فتایی مدیرکل فرهنگ وارشاداسلامی دراین زمینه قول مساعدچاپ آثارایشان رادادند.

این مطلب هم بخون

نخستین تبلیغ سینمای لرستان

نخستین تبلیغ سینمای لرستان معرفی مکان اقامتی وپذیرایی هتل کارون درشهرخرم آباد بامدیریت اخوان قاسمی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *